My new links
How to Use Book Creator's New Web App
How to create multimedia books with Book Creator in your web browser. http://www.freetech4teachers.com/2017/07/try-book-creator-in-chrome-to-create.html
Boardthing
Boardthing е от рода на онлайн бeлите дъски за сътрудничество. Можете да се присъедините и само като гост с името...
Original link
Добавена реалност в Добавена реалност в MS Office
Добавената реалност ( Augmented reality ) е област в информатиката, занимаваща се с комбиниране на данни от реалния свят с компютърно генерирани данни [, ] или ... по-простичко - наслагване на слоеве информация (аури) върху реално съществуващи обекти (лист хартия, дебитна карта или др.) Обикновено подобни образователни приложения са предназначени за Android и iOS.
Original link
The 50 Best Web 2.0 Applications For Education In 2017
As regular readers know, I've begun posting my end-of-year "The Best...." lists. There are over 1,700 regularly updated lists now. You can see them all here. You might also want to check out All Mid-Year 2017 "Best" Lists In One Place.
Original link
AR - Добавена реалност
Добавената или разширена реалност е сравнително нов термин в ИКТ индустрията, който представлява наслагване на слоеве информация (аури) върху реално съществуващи обекти. Добавената реалност е мощен инструмент, който се използва в рекламния бизнес, в издателския, а от скоро и в образованието. В последните седмици, получих много запитвания от колеги, които се интересуваха от това какво...
Original link
All Level 1 Lessons - BrainPOP ELL
Learn more and understand better with BrainPOP's animated movies, games, playful assessments, and activities covering Science, Math, History, English, and more!
Original link
Wakelet
Wakelet Login
Original link
Мисловни карти с добавена реалност
Mind Map AR Когато стане въпрос за използвване на Добавена реалност (на английски - augmented reality) всичко придобива вид като от бъдещето. Посягаме към смартфона или таблета и с едно превключване пред нас оживяват образи, фигури и текст, като добавени обекти към съществущата реалност. За използването в обучението са писали моите колеги и приятели Антоанета ...
Original link